BA -302EM

MÔ-ĐUN 8 NGÕ RA RELAY SỬ DỤNG CHO BÁO TRỘM -518AGSM, PCA-518C - Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC - Dòng tĩnh: ≤30mA - Ngõ ra Relay: NO/NC. Tải 3A 250VAC/30VDC - Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C - Kích thước (L*W*H): 98×81×26 mm

MÔ-ĐUN 8 NGÕ RA RELAY
SỬ DỤNG CHO BÁO TRỘM -518AGSM, PCA-518C
– Nguồn cung cấp: 10.5 – 15VDC
– Dòng tĩnh: ≤30mA
– Ngõ ra Relay: NO/NC. Tải 3A 250VAC/30VDC
– Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C
– Kích thước (L*W*H): 98×81×26 mm