BÁO VỠ KÍNH, BÁO RUNG KHÔNG DÂY – Tần số hoạt động: 433,92 MHZ – Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m. – Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A) – Dòng tĩnh ≤ 10µA, dòng hoạt động ≤ 20.5mA – Kết nối với các trung tâm báo động không dây tầng số 433,92MHZ

BÁO VỠ KÍNH, BÁO RUNG KHÔNG DÂY - Tần số hoạt động: 433,92 MHZ - Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m. - Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A) - Dòng tĩnh ≤ 10µA, dòng hoạt động ≤ 20.5mA - Kết nối với các trung tâm báo động không dây tầng số 433,92MHZ

BÁO VỠ KÍNH, BÁO RUNG KHÔNG DÂY
– Tần số hoạt động: 433,92 MHZ
– Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m.
– Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A)
– Dòng tĩnh ≤ 10µA, dòng hoạt động ≤ 20.5mA
– Kết nối với các trung tâm báo động không dây tầng số 433,92MHZ