I. ĐỔI HÀNG
THỜI GIAN ÁP DỤNG

03 ngày kể từ ngày mua hàng tại cửa hàng và 07 ngày mua hàng Online

Ngày mua: là ngày ghi trên hóa đơn bán hàng.
Không áp dụng đối với các thiết bị như : Các thiết bị có tính chất hao mòn, các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn, dây nguồn, dây tín hiệu, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn, các trường hợp phải đặt hàng theo yêu cầu.

Trong trường hợp quý khách mua hàng nhưng không đáp đứng được yêu cầu sử dụng hay một lý do nào đó mà muốn đổi sang mặt hàng khác chúng tôi sẽ hỗ trợ như sau:

+ Địa điểm đổi hàng: tại chi nhánh công ty Viễn Thông Bảo Anh địa chỉ số 13C Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì – Tân Phú – TP.HCM (Chúng tôi không áp dụng chính sách này tại nhà quý khách)

+ Thời gian:

– 03 ngày kể từ ngày mua hàng: Miễn phí

– Từ 04 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 5% giá trị hàng

– Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng

– Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 15% giá trị hàng

– Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận

+ Yêu cầu: Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.

+ Thời gian bảo hành của hàng được đổi sẽ nối tiếp hàng cũ, chứ không áp dụng bảo hành từ đầu.

+ Chúng tôi có quyền từ chối việc đổi hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo