Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ Pin: 6

Hiển thị kết quả duy nhất