thời gian . Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ

Hiển thị kết quả duy nhất